1. Dagstur  til siida
Området ligger ca 5-6 mil fra Karasjok i sørvestlig retning. Turen starter med snøscootere fra Myrskog og derfra er det ca 1 time kjøring. Start kl 10.00. Retur fra siida kl 17.00. ved ankomst serveres varm buljong og lunsj i lavvo. Etter mat blir det litt tid til samvær med prat, joik og informasjon om rein og reindrift o.a. Så blir det lasskast og deretter utflukt for å observere rein på beite før middag serveres. Etter maten blir det retur til Myrskog.
Tidsperiode; desember til midten av april.
2. Tur til siida med overnatting.
Buljong og middag i lavvo ved ankomst. Sosialt samvær utover kvelden med fortelliner, joik, mat osv. overnatting i ovnslavvo. Frokost og deretter aktiviteter som lassokast og observasjoner av rein. Lunsj og deretter retur til Myrskog.
Tidsperiode; desember til midten av april.
3. Dagstur til Iesjavre
Dette er Finnmarks største innsjø og ligger 6-7 mil fra Karasjok. Start kl. 09.00 fra Karasjok med snøscooter. Ca 2 timers kjøring. Medbrakt bållavvo hvor mat serveres vel fremme. Mulighet for isfiske. Kort besøk på fjellstuene Ravdnastua og Mollisjok underveis, retur kl. 16.00
Tidsperiode; januar til midten av april
4. Overnattingstur til Iesjavre
Samme tur som nr. 3 men med overnatting i ovnslavvo. Aktiviteter som lassokast, isfiske og joik. Også mulighet for besøk hos en annen siida, hvis det ligger til rette for det. Eller en kveldstur til Mollisjok, som logger like i nærheten. Der er det mulighet for badstu, bevertning. Retur dagen etter kl 13.00
Samme tidsperiode som nr.3
5. Overnattingstur til Stabbursdalsvannet
Området ligger inntil Stabbursdalen nasjonalpark i porsanger kommune. Turen starter fra Skoganvarre som ligger 4 mil fra Karasjok mot Lakselv. Start kl. 10.00
Derfra går det løype vestover og passerer på sydsiden av Gaisaene. Det er store sjanger for å se spor av rovdyr, da området har mye jerv og ørn, og noe gaupe. Også der kan man legge inn noen aktiviteter. Opphold i medbrakt lavvo. Om kvelden, hvis ønskelig, kan man sette inn ovn i lavvo. Bevertning. Retur dagen etter kl. 16.00
6. Overnattingstur til Lafjord i Nordkapp kommune
Startsted er Smørfjord i Porsanger kommune kl 11.00. det ligger 7 mil fra Lakselv mot Nordkapp. Snøscooterturen antas å ta ca 2-2 ½ time. Stedet Lafjord er hvor reinbeitedistriktet vårt begynner mot nord og hvor et annet distrikt begynner mot sør. Grensen skilles med et gjerde. Stedet ligger også der hvor vi bruker å føre reinflokkene med Forsvarets Landgangspram om våren.
Overnatting i lavvo/ovnslavvo. Bevertning, bålkos, fortellinger, joik, mulighet for isfiske eller bare avslapping. Magerøya, hvor Nordkapp ligger, sees også derfra. Retur dagen etter fra Lafjord kl. 17.00 til enten Kåfjord eller Repvåg. Disse plassene ligger bare en halvtimes tid unna. Mulighet også til å kjøre tilbake til Smørfjord.
Tidsperiode; mars – april
Felles for disse turene, ved et antall deltagere over 10 pers. gis 10 % rabatt.
7. Vårflytting
Flyttingen starter ca 20. april fra vinterbeitene ved Karasjokdalen. Derfra tar det omtrent 14 dager å nå målet, som er Magerøya, Nordkapp. Før vi når dit har vi fulgt reinens trekkrute, slik det har foregått siden våre forfedre flyttet med reinraidene. Dagens flytting skjer med snøscootere. På denne årstiden er reinen mest følsom for